Produktion

Vi investerar kontinuerligt i vår produktionsutrustning för att hela tiden kunna svara upp till aktuella och högt ställda förväntningar. Vår produktionsanläggning är ultramodern, samtidigt som vi håller hårt på gamla traditioner såsom t ex traditionell bokspånsrökning istället för rökaromer. Detta kombinerat med vårt kunnande, en generationsöverskridande erfarenhet och verklig passion för det vi gör tillsammans borgar för ett riktigt gott slutresultat – i båda bemärkelserna.