Integritets- och personuppgiftspolicy

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR gäller denna policy för hantering av personuppgifter inom SP Chark AB från 2018-05-25.

Syfte
Vi vill att du som kund eller leverantör ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.  Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter. Syftet är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi använder dem, vilka som får ta del av dem samt vilka rättigheter du har.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att endast handha de uppgifter som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna leverera våra varor och ge den service vi eftersträvar avseende information, marknadskommunikation och uppföljning.

Riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar 
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund och när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lagstiftning. Personuppgifter som inte behövs för detta ändamål kommer att makuleras enligt fastlagd ordning. Följande uppgifter som vi behandlar är exempelvis :  företag, namn, titel, telefonnummer, adress till arbetsplats och e-postadresser.

Tillgång till personuppgifter 
Vi får tillgång till uppgifterna när vi registrerar ett företag som kund eller leverantör efter tecknat avtal eller överenskommelse. Vi får också in personuppgifter från konsumenter som ger uttryck om våra produkter via vår hemsida.

Behandling av personuppgifter 
Vi arbetar efter rutiner och arbetssätt som säkerställer att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast de inom organisationen som behöver personuppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra IT-system skyddar uppgifterna mot intrång och manipulering.

Ansvar 
SP Chark AB är personuppgiftsansvariga vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas. Vårt dataskyddsombud tillser att dina personuppgifter handhas på ett korrekt sätt och att dina rättigheter och integritet tillvaratas.