Historia

Lorens Petersson föddes i Asmundtorp år 1897. Unge Lorens utbildade sig till smed i Vadensjö, avlade gesällprov och fick anställning på Öresundsvarvet. På 20-talet blev det mindre att göra och då ville Lorens prova på något annat – han skulle bli slaktare. Efter att ha gått i lära startade han egen rörelse på Tunvägen 4 i Asmundtorp.

1927 flyttade företaget till Kustvägen 20. För en kostnad av 6.000 kr fick han här bostad, affär och slaktport. Här kunde nu traktens bönder få sina djur slaktade. Efter hand ställde hälsovårdsnämnden allt hårdare krav och på 40-talet slutade man slakta själv. Kroppar köptes i stället från Scan i Kävlinge.

1957 överläts företaget till sonen Sven, som gått i faderns fotspår. Under ca 30 år utvecklades rörelsen stadigt med utbyggnad och investeringar i moderna maskiner.

1987 var det dags för den tredje generationen. Sonen Stefan, tog endast 30 år gammal över efter sin far. Stefan fortsatte i sin fars och farfars anda. Lokaler, maskiner och teknik anpassades efter tidens krav. Dock använder han, i den mån det går, sin farfars gamla recept och där har vi säkert en av anledningarna till SP-Charks goda rykte.

2015 stod det nya moderna produktionsanläggningen i Billeberga färdig för inflyttning.